Solli webhotell

UrbGIS: Kartportal til fortida. Kartapplikasjon for alle norske byar 1800-1950

Dokuentasjons wiki for urbgeo. Inneheld dokumentasjon av eigedomsregister og matrikkelkart for alle dei norske byane i perioden 1800-1950.

Solli-blogg med interessante artiklar om typiske blogg-ting.

Dokumentasjon av urbGIS

Data, databaser og dokumentasjon av kartportalen er del av urbgeo-wikien.

  • UrbGIS v. 0.0Les meir om korleis urbGIS er laga

  • Arne Solli